2020-2021 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR. (20.02.2020)

2020-2021 akademik yılı Mevlana Değişim Programına müracaatlar aşağıdaki tabloda verilen tarihler arasında Mevlana Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır.

Öğrenci Müracaat Tarihleri

Başlangıç Tarihi

24 Şubat 2020

Bitiş Tarihi

13 Mart 2020

Yabancı Dil Sınavın Tarihi ve Yeri: 17 Mart 2020, 

Dinleme Sınavı :11.00 12.00 saatleriarasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonunda,       

Yazılı Sınav: 13.30'da D106-D202-D203-  D204  nolu dersliklerde yapılacaktır.

 

Öğrenci Müracaat Şartları

2020-2021 akademik yılı Mevlana Değişim Programına müracaat edecek öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23/01/2019 tarihli ve 4 sayılı kararında belirtilen alanlara göre müracaat edilebilir. Karar için tıklayınız.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23/01/2019 tarihli ve 4 sayılı kararında belirtilen alanları dikkate alarak   üniversitemizin ikili anlaşması olduğu kurumlar içersinden tercih edilmedidir.
 • Lisans talebelerinin genel akademik not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olmalıdır,
 • Lisansüstü talebelerinin (yüksek lisans ve doktora) genel akademik not ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olmalıdır,
 • Öğrenciler gideceği Üniversite'nin eğitim lisanında, yabancı lisan imtihanında başarılı olmalıdır.
 • 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri müracaat edebilirler.
 • Daha önce Mevlana Değişim Programından faydalanan öğrenciler müracaat edemezler.
 • %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması  (Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin nihai puanı hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir)

Müracaatlar Mevlana Koordinatörlüğüne; 24 Şubat - 13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Öğrenci Müracaatında Gerekli Evrak:

1- Aday Öğrenci Başvuru Formu (1 Adet) (tıklayınız) (Bilgisayar ortamında doldurunuz)

 2- Fotoğraf (1 Adet)

 3- Tasdikli Transkript (Öğrenci İşlerinden Alınacaktır.)

 4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  5- Varsa Dil Belgesi

 

Öğrenim Ücretleri Hakkında

Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları müddet zarfında sadece kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle mesul oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Program doğrultusunda gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Burs Miktarları

 • Gelecek talebelere 1 dönem için aylık 1.300 TL burs ödenir. Bursun son taksiti derslerdeki başarı oranına göre ifa edilir.
 • Giden talebelere aşağıdaki tabloya göre sadece 1 dönem (4 aylık) burs ödenir. Bursun %80'i talebe yurt dışına gitmeden önce peşin olarak ödenir, kalan miktar talebe Türkiye'ye döndükten sonra derslerdeki başarı oranına göre ifa edilir.
 • Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanan talebelerin, öğrenim gördükleri müddet içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

 

Bölgeler/Kıtalar

Giden Talebe Aylık Burs Miktarı

Avrupa, Asya - Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.650 TL

Orta Asya, Sahraaltı Afrika

1.500 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.400 TL

 

EK-1
aday_ogrenci_basvuru_formu
2020-2021-akademik-yl-mevlana-program-degisim-yaplabilecek-kurum-ve-bolumler_9elk9d1 (6)